Słowo

συ

(1 - 20) z 163

znaleziono łącznie 1025 razy w 897 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 178 razy w 163 wersetach, w Septuagincie 845 razy w 732 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady