Słowo

συναγωγη

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 96 razy w 93 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 82 razy w 79 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady