Słowo

συναγωγην

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 57 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 44 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady