Słowo

συνειδησει

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 6 razy w 6 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady