Słowo

σωμα

(1 - 20) z 65

znaleziono łącznie 120 razy w 105 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 74 razy w 65 wersetach, w Septuagincie 46 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady