Słowo

σωματι

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady