Słowo

σωματος

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 47 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady