Słowo

σωτηριας

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 50 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady