Słowo

ταις

(1 - 20) z 183

znaleziono łącznie 984 razy w 859 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 206 razy w 183 wersetach, w Septuagincie 775 razy w 673 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady