Słowo

τας

(1 - 20) z 315

znaleziono łącznie 2100 razy w 1761 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 344 razy w 315 wersetach, w Septuagincie 1751 razy w 1441 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady