Słowo

ταυτα

(1 - 20) z 241

znaleziono łącznie 768 razy w 716 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 251 razy w 241 wersetach, w Septuagincie 515 razy w 473 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady