Słowo

ταυτην

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 223 razy w 214 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 57 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 166 razy w 159 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady