Słowo

ταυτης

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 176 razy w 175 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 141 razy w 140 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady