Słowo

τεκνα

(1 - 20) z 60

znaleziono łącznie 158 razy w 148 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 63 razy w 60 wersetach, w Septuagincie 94 razy w 87 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady