Słowo

τεκνον

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 47 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 23 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady