Słowo

τελος

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 153 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 119 razy w 117 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady