Słowo

τεσσαρων

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 36 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 24 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady