Słowo

τη

(1 - 20) z 762

znaleziono łącznie 3637 razy w 3041 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 889 razy w 762 wersetach, w Septuagincie 2745 razy w 2276 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady