Słowo

την

(1 - 20) z 1295

znaleziono łącznie 7076 razy w 5501 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1563 razy w 1295 wersetach, w Septuagincie 5484 razy w 4177 wersetach, w innych pismach 29 razy w 29 wersetach.

Przekłady