Słowo

της

(1 - 20) z 1094

znaleziono łącznie 5938 razy w 4677 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1338 razy w 1094 wersetach, w Septuagincie 4577 razy w 3560 wersetach, w innych pismach 23 razy w 23 wersetach.

Przekłady