Słowo

τι

(1 - 20) z 429

znaleziono łącznie 1189 razy w 1041 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 457 razy w 429 wersetach, w Septuagincie 731 razy w 611 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady