Słowo

τιμην

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 47 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady