Słowo

τινα

(1 - 20) z 67

znaleziono łącznie 109 razy w 105 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 67 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 37 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady