Słowo

τινες

(1 - 20) z 82

znaleziono łącznie 101 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 85 razy w 82 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 12 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady