Słowo

τινι

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 102 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 68 razy w 54 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady