Słowo

τινος

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 96 razy w 89 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady