Słowo

τις

(1 - 20) z 364

znaleziono łącznie 852 razy w 717 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 391 razy w 364 wersetach, w Septuagincie 452 razy w 344 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady