Słowo

το

(1 - 20) z 1381

znaleziono łącznie 7065 razy w 5346 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1722 razy w 1381 wersetach, w Septuagincie 5323 razy w 3945 wersetach, w innych pismach 20 razy w 20 wersetach.

Przekłady