Słowo

τοις

(1 - 20) z 543

znaleziono łącznie 2925 razy w 2348 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 636 razy w 543 wersetach, w Septuagincie 2276 razy w 1792 wersetach, w innych pismach 13 razy w 13 wersetach.

Przekłady