Słowo

τοις

(1 - 20) z 542

znaleziono łącznie 2924 razy w 2347 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 635 razy w 542 wersetach, w Septuagincie 2276 razy w 1792 wersetach, w innych pismach 13 razy w 13 wersetach.

Przekłady