Słowo

τον

(1 - 20) z 1350

znaleziono łącznie 7214 razy w 5550 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1623 razy w 1350 wersetach, w Septuagincie 5571 razy w 4180 wersetach, w innych pismach 20 razy w 20 wersetach.

Przekłady