Słowo

τοπον

(1 - 20) z 44

znaleziono łącznie 222 razy w 215 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 45 razy w 44 wersetach, w Septuagincie 177 razy w 171 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady