Słowo

τοτε

(1 - 20) z 157

znaleziono łącznie 336 razy w 265 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 159 razy w 157 wersetach, w Septuagincie 173 razy w 104 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady