Słowo

του

(1 - 20) z 2002

znaleziono łącznie 10873 razy w 7834 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2608 razy w 2002 wersetach, w Septuagincie 8228 razy w 5795 wersetach, w innych pismach 37 razy w 37 wersetach.

Przekłady