Słowo

τους

(1 - 20) z 634

znaleziono łącznie 3303 razy w 2579 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 730 razy w 634 wersetach, w Septuagincie 2560 razy w 1932 wersetach, w innych pismach 13 razy w 13 wersetach.

Przekłady