Słowo

τουτ

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 20 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady