Słowo

τουτο

(1 - 20) z 303

znaleziono łącznie 1087 razy w 1015 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 317 razy w 303 wersetach, w Septuagincie 768 razy w 710 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady