Słowo

τουτον

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 240 razy w 233 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 64 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 176 razy w 170 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady