Słowo

τουτου

(1 - 20) z 72

znaleziono łącznie 260 razy w 246 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 77 razy w 72 wersetach, w Septuagincie 181 razy w 172 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady