Słowo

τουτους

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 101 razy w 97 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 74 razy w 72 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady