Słowo

τουτω

(1 - 20) z 87

znaleziono łącznie 224 razy w 221 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 89 razy w 87 wersetach, w Septuagincie 135 razy w 134 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady