Słowo

τουτων

(1 - 20) z 69

znaleziono łącznie 164 razy w 162 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 70 razy w 69 wersetach, w Septuagincie 87 razy w 86 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady