Słowo

τραχηλον

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 37 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady