Słowo

τρεις

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 239 razy w 200 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 195 razy w 164 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady