Słowo

τροπον

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 190 razy w 185 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 180 razy w 175 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady