Słowo

τροφην

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady