Słowo

τροφης

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady