Słowo

των

(1 - 20) z 1058

znaleziono łącznie 6067 razy w 4561 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1242 razy w 1058 wersetach, w Septuagincie 4805 razy w 3483 wersetach, w innych pismach 20 razy w 20 wersetach.

Przekłady