Słowo

τω

(961 - 980) z 1066

znaleziono łącznie 6633 razy w 5078 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1263 razy w 1066 wersetach, w Septuagincie 5359 razy w 4001 wersetach, w innych pismach 11 razy w 11 wersetach.

Przekłady