Słowo

υδατος

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 135 razy w 128 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 111 razy w 106 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady