Słowo

υδωρ

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 315 razy w 285 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 288 razy w 260 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady